Santiago de Compostela

Het abrupte einde van Spaans Neerbeek werd ingeluid door de rigoureuze uitbreidingsplannen van de gemeente Geleen. In de raadsvergadering van 23 mei 1961 werd aan de hand van hun uitvoerig voorstel van 18 mei daaraanvolgend gemeenteblad 78, ter inzage liggend, besloten tot uitbreiding van het woongebied Geleen Zuid tussen Jos Kleijnenlaan en mijnspoor te bevorderen. Bij dit ontwerp moest rekening worden gehouden met diverse vaststaande gegevens, o.a.:Vergoeding van eventueel te lijden schade werd door de gemeente gegarandeerd. Tegen dit ontwerp werden 18 bezwaarschriften ingediend. Doch de in het ontwerp genoemde vaststaande gegevens werden spoedig, voor wat Spaans Neerbeek betrof, verlaten en naast zich neergelegd, en wel met de volgende motivatie:Hiermee werd het ontwerpplan van 4 april 1963 gedurende 4 weken ter gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage gelegd.

SPAANS NEERBEEK / Afbraak

Nieuwe pagina 1

AB2. Het huis van Hoebaer Erkens, geheel rechts ziet men al een nieuw gebouwd huis liggen

AB1. Spaans Neerbeek gezien vanuit Neerbeek komend

AB3. De afbraak is reeds begonnen, aan de rechter zijde is het huis van Bruls gesloopt

AB4. Drikske van de Wall en Martin Verjans kijken hoe me op de luif bij Sjang en Maré Janssen-Janssen de schuur afbreekt

Opmerking auteur:


Veel inspraak hebben de inwoners van Spaans Neerbeek niet gehad. De gemeenteraadsplanning was slecht. Gezien een verkeerd gepland kerkhof, en daarmee eigen geklungel toegevend, kon men de begraafplaats niet meer afbreken. Was het eenvoudiger om Spaans Neerbeek te saneren en af te breken? De vraag is of hier werkelijk het algemene belang boven het particuliere belang is gesteld, of was het andersom? De gemeente heeft de wetsregels uitgevoerd, maar ook niet meer dan dat. Daar tegenover zijn ook de oud inwoners niet actief genoeg geweest om deze plannen te verhinderen. Als zij meer aaneengesloten inspraak hadden geëist waren zij mogelijk tot een goed alternatief gekomen en was het dorp gedeeltelijk of geheel behouden gebleven.

AB6. Noel en Lowie Janssen lieden Hoebaer Sassen naar het vroegere huis van Pie Scheijen waar hij nog enige tijd verbleef. Op de achtegrond rechts schieten de lelijke torenflats al als paddenstoelen uit de grond

AB5. De blinde Hoebar Sassen wordt door Lowie Janssen overgebracht naar het huis van Pie Scheijen

© Spaans Neerbeek / Michel Pinxt / mei 2001 -
Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Spaans Neerbeek