Santiago de Compostela

Het huidige veldkruis met de bomen; 2004

26. Kapelletje in wintertooi, gezien uit richting Sweikhuizen komend. De bomen staan nog in de buurt van de Pastoor van Ars kerk. De kapel is helaas gesloopt.

48. Huize Wolfs; 2004

Teruggaand naar de dorpstraat, links richting Geleen gaande, lag aan de rechterzijde een groot nieuw landhuis (48). Deze bungalow werd omstreeks 1955 door de toen nog kleine aannemer Marcel Muyres uit Sittard gebouwd. Gebouwd werd in opdracht van Wolfs, eigenaar van een kledingwinkel liggend tegenover het gemeentehuis te Geleen. Voorbij deze bungalow lag vroeger, beschermd door twee prachtige beuken, een kapelletje gebouwd in 1933. De processie, uitgaande van de kerk te Neerbeek, had hier haar verste rustpunt. Waarom dit kapelletje afgebroken werd is een raadsel. Diverse andere kapelletjes in de omgeving, die niet juist stonden in de visie der gemeente, werden op vrij simpele wijze verplaatst. Waarom hier niet?


Even verderop aan de overzijde had Sjang (Jan Arnold) Hoenen een dubbele woning gebouwd (49 en 50). In het linker gedeelte hiervan woonde in de beginjaren van deze eeuw het mijnwerkersgezin Sjaak Hubert en Antonia Smeets-Kurvers, afkomstig van Thorn. Het gezin, in 1920 acht kinderen groot, woonde achtereenvolgens in Budel, Hoensbroek en Spaans Neerbeek. De familie verhuisde eind 1920 naar de Kolonie Husken te Heerlerheide.

In later tijd woonde hier de familie van Uden met hun zes zonen (49a/b).

L33. Het Kapelke van de achterzijde hier werd menige noveen gehouden en liefdesverklaringen afgelegd

SPAANS NEERBEEK / Gedachten Wandeling 5

51a/b. Lowie (Louis) Hoenen en zijn latere echtgenote Mien Cobben

51. Café ‘Oud Spaans’ (Hoenen); 2013

50e. Bruiloft Graat (Gerard) Sheijen en Maria Hoenen; bovenste rij v.l.n.r.: Lien Dohmen, Louis Hoenen, Lies Aarts, Sef Scheijen en An Scheijen; staande rij: Martin Leenders, Anna en Harrie Dohmen, bruidspaar, Maj (Maria, moeke) Pinxt-Sanders, Sjeng Scheijen en Fien Scheijen; zittend: Fieneke Leenders-Hoenen, Pieter Willem Scheijen en Magdalena Scheijen-Rutten, (ouders bruidegom), Betje Hoenen-Theunissen en Sjang Hoenen (ouders bruid), moeder Leenders; voorgrond: Jo Leenders en Harrie Scheijen; 1934

50c. Kinderen Hoenen-Theunissen; v.l.n.r. Louis, An, geheel rechts Maria; samen met de buren

Sjang (Jan Arnold) Hoenen (50a), geboren Spaans Neerbeek 1870, van beroep schoenmaker, mijnwerker en later caféhouder, huwde te Amsterade met Maria Elisabeth Theunissen (50b). Hun gezin bestond uit de volgende kinderen: Gertruid overleed 18 jaar oud op 28 maart 1918, Fien (Maria Josephina), huwde Martin Leenders en woonde te Maastricht, Louis (Lodewijk) (51a), Maria (Maria Hubertina)(zie hieronder), Anna (Maria Johanna), ook Anneke genoemd, huwde met Harie Dohmen, welke woonden in Neerbeek. Begin jaren vijftig vierde het echtpaar Hoenen-Theunissen hun gouden bruiloft (50d). Maria huwde Graat Scheijen uit Krawinkel (50e). Hun gezin telde drie dochters Elske, Marlie en Joselien. In 1965, na de afbraak, verhuisde zij naar de Landsteinerstraat te Geleen. Nadat hij een tijdlang ondergronds had gewerkt nam Louis Hoenen (51a) steeds meer het café van zijn vader over. Dit café is jarenlang het centrum geweest van het 'uitgaansleven' te Spaans Neerbeek(51). Tegenwoordig ligt het café temidden van moderne huizen en heeft de toepasselijke naam 'Oud Spaans' gekregen. Louis Hoenen huwde met Mien Cobben (51b) uit Elsloo en had met haar vier kinderen Sef, José, Jean en Loes. Na de afbraak van Spaans Neerbeek verhuisden zij naar Elsloo.

49d. De jongens van Uden; achterste rij, v.l.n.r. Willy, Lei, Twan van der Linden; voorgrond: Harry, Jo(ek) en Adri; 1952

51. Café van Louis Hoenen, zijn vader Sjang Hoenen liet deze café/restaurant/biljart omstreeks 1929/30 bouwen. De meisjes op de voorgrond zijn Maria Hoenen en Maria Pinxt; 1932

50d. Gouden Huwelijkspaar Sjang en Betje Hoenen-Theunissen; v.l.n.r. Louis Hoenen (broer van Sjang), Joanna Hoenen-Nagel (vrouw Hubert Hoenen), Hubert Hoenen, Fieneke Hoenen, Louis Hoenen, Graat Scheijen, Betje Hoenen-Theunissen, Martin Leenders, Maria Scheijen-Hoenen, Sjang Hoenen, geheel boven Elske Scheijen, Anna Dohmen-Hoenen, Harie Dohmen, Jo Leenders, zuster van Betje Theunissen, Anna Muytjens-Hoenen, Frans Muytjens en Sjang Kubben (zwager van Sjang Hoenen); 1950

50a en 50b. Echtpaar Sjang (Jan Arnold) Hoenen en echtgenote Betje Theunissen; 1920

49a. Moeder Johanna Maria van Uden-Renders; 1953

52a. Marieke Clerx-Nijsten voor haar woning

Sjaak Clerx, 1955

53/54. De tweeblok van Peerbooms enSchmitz, op de voorgrond Jo(ek) van Uden, Jean Hoenen, Gerda Peerbooms en José Hoenen; 1953

55a. Het oprukkende Geleen en de langzame verdwijning van Spaans Neerbeek

Slechts de straatnaam Spaans Neerbeek herinnerd nog aan het voormalig gehucht

Aan de overzijde richting Geleen gaande, aan de rechterzijde, lag een groot herenhuis en boerderij (52). Dit huis was gebouwd door Hoebaer (Pieter Hubert) Clerx, geboren te Spaans Neerbeek welke huwde met Marieke (Maria Johanna) Nijsten, geboren 1872 te Geleen (52a). Bij de onteigening ten behoeve van het mijnspoor worden zij ook vermeld. Hun huwelijk bleef kinderloos. De boerderij werd door Sjaak, zoon van zijn broer Pieter Jan Clerx en Anna Sibilla Wouters (32) overgenomen. Sjaak, landbouwer, kerkmeester te Neerbeek, huwde met Maria Lemmens uit Schimmert. Het gezin bestond uit de kinderen Mariet, Arthur, Monique en Jean (52b).

Na een weide voorbij te zijn zien we een tweeblok. In het rechtse huis (53) woonde de familie Peerbooms-Vola met de kinderen Jeanne, Jacques, Elly, Ger, Rie, Gerde, Frans en Math (53a). Links ernaast woonde de familie Schmitz-Visschers met kinderen Truus, Annie en Harrie (54a).

53a. Familie Peerbooms-Vola; v.l.n.r. Jeanne, Math, vader, Elly, Jacques (+ Ned. Indie, 1949), moeder, Frans en Ger; voorgrond zittend: Ria en Gerda.

Na enkele honderden meters lag het huis , dat in de volksmond 't Gieske genoemd werd. Hier woonde na de tweede wereldoorlog Huub, zoon van Godfried Penners, met zijn gezin (55).

52. Huis Clerx, herenhuis en boerderij, dit was het grootste huis te Spaans Neerbeek

52b. Familie Clerx-Lemmens; vader Sjaak, moeder Maria, Mariet, Monique en Jean; (zoon Arthur ontbreekt op deze foto)

54a. Vader Sjeng Schmitz met zijn gezin, Truus, moeder Elly Schmitz-Visschers, Annie en Harrie

55. Het Laatste huis van Spaans Neerbeek 'het Gieske', later bewoond door Hub Penners, gezien vanuit 'de Kluis'. Links ligt het PLEM-huisje, welk nu ligt in de Boerhaavestraat. Achter 'het Gieske' zien we de hoge populier, welke later in de nieuwe Landsteinerstraat zou blijven staan tot 1985

Nieuwe pagina 1
© Spaans Neerbeek 2000 / Michel Pinxt / mei 2000 -
Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Spaans Neerbeek