Santiago de Compostela

De jonkheid of jeugd was niet verenigd, maar kwam meestal spontaan bij elkaar voor een bepaald doel. Meestal was het juist de jonkheid die als kartrekker fungeerde om wat te organiseren. Zo organiseerden zij bijvoorbeeld het afhalen van de neomist Sef Clerx, bij diens priesterwijding in 1938, middels een paardenstoet. Wat maakte de jonkheid of jeugd zo bijzonder in Spaans Neerbeek? Jeugd staat synoniem voor vrijheid en blijheid. Deze vrijheid was ten volle aanwezig. De jeugd was geheel op hun eigen aangewezen. Ouders en ouderen hadden hun eigen werk en bemoeienissen. De enige verplichting welke de jeugd had, bestond uit het naar school gaan. Daarnaast had de jeugd het gehele dorp als speelweide. Had men zin in een balletje trappen, dan trok men een boomgaard in waar de juiste bomen werden uitgezocht om als doelpalen te fungeren. De boer was hier natuurlijk niet zo gelukkig mee, maar voordat hij zijn protest kracht kon bijzetten waren de bengels al nergens meer te zien. Waar de boer nog meer bezwaar tegen maakt was dat zij een 'strömiet' als speelplaats gebruikten. Het gebeurde wel eens dat de ouders 's avonds de stroberg moesten herstellen of geheel opnieuw opmaken. Ondanks deze kleine streken kwam het nooit tot ernstige conflicten. Alle geschillen werden onderling geregeld. Politie was geheel overbodig. Deze laatste zag men overigens maar hooguit eenmaal per jaar. Toch kon men niet zeggen dat de jonkheid geen verantwoordelijkheidsgevoel had. Juist dit laatste was in de vorm van zorg voor de ouderen wel voorhanden. Een betere leerschool voor volwassenheid, daarbij niet beknot in jeugdvrijheid, kon men zich niet wensen.

SPAANS NEERBEEK / Jonkheid

J6. De jeugd van Neerbeek en Spaans Neerbeek samen op de foto; achterste rij: v.l.n.r. Lieske Solberg, Bepke Rouschop, -, Mia Cleophas, Netje Laumen, Marieke Sassen en Emily Sassen; Mieke Erkens, Fienie Jacobs, Truus Gielen, Annie of Mia Paumen en Joke Hendrix; Fienie Custers Marieke Rouschop, Mia Huveneers en Riet Frijers; zittend: Mientje Greven en Fienie Solberg

J4. Terugkomst van Hub Janssen uit Indië, samen met zijn ouders zijn thuiskomst vierend; 1949

J2. De jeugd van het dorp samen op het 'kiekje' voor het huis van Harie Dols. Voorgrond hurkend Harrie Pinxt en Jo Wouters; 2e rij: Tiny Hamers, Jo Hamers, Finie Geurts, Jos Peters en José Hamers; 3e rij: Ria Scheijen, Jo Dols, Nand Geurts, Math Dols, Elly Kusters, Hub Pinxt en Gerda Geurts; achterste rij helemaal links Trees Huveneers, even er boven uit kijkend Pitje Cals, Hub Huveneers en Dien Huveneers; 1947

J5. De jonkheid van Spaans Neerbeek viert de terugkomst van Hub Janssen uit Indie. De foto werd genomen op de luif bij het versierde huis van Janssen; achterste rij: Sjeng Janssen, Mia Peters, Chris Bruls, Twan Philips, -, Maj Penders, Noel Janssen, Hub Huveneers, Pit Cals, Mia Cals, Bertha Penders, Sef Philips en Corrie Peters; 2e rij: Jetje Clerx, Mia Vankan, hurkend Annie Vankan, Willy Janssen, Maria Philips, Lowie Janssen en Jeske Pinxt; onderste rij: Jeanne Laumen, Thei Penders, Truus Gielen, Hub Janssen, Maj Janssen, Lei van de Wall en Net Laumen; 1949

J3. Joep Huveneers wordt verwelkomt bij zijn tergkeer van Indië, hier samen met zijn ouders gefotografeerd; 1949

J1. Jeugdvriendinnen en gezusters; v.l.n.r. Plien Kubben (later gehuwd met Hary Pinxt), Maria Wouters (later gehuwd met Hub Keulers te Genhout), Jeth Kubben (later gehuwd met Frans Sassen) en An Wouters (later gehuwd met Meijs te Puth); 1928

J10. Corrie Peters en Mia Cals dragen het Maria-beeld in de processie; rechts de boerderij van Wouters; 1954

J8. 'Fancy Fair' of rommelmarkt van de kinderen bij Pinxt achterom: middelste rij o.a.: Magda Scheijen en Jenny Pinxt; voorste rij: Jos Janssen (?), Ben Zelis, Jo Scheijen, Paul en Jo Zelis; 1950

J9. De processie trekt door Spaans Neerbeek langs café Hoenen; links met kind op de arm staat Maria Scheijen-Hoenen, rechts ernaast haar dochter Elske, Graat Scheijen en Lowie Hoenen; 1950

J7. De jonkheid op stap; boven v.l.n.r. Strijdonk, Maria Philips; midden: Corrie en Mia Peters; voorgrond: Jetje Clerx, Mia Cals, Maj Janssen en ?; 1953

J13. Voor café Hoenen, de grote jeugd binnen, de kleine jeugd speelt buiten: v.l.n.r.: Joek (Jo) van Uden, Jean Hoenen, José Hoenen, Loes Hoenen, dochter van Elske Gulikers-Scheijen (?), Marlie Scheijen, 1957/1958

J12. Arm in arm; v.l.n.r. Ria Scheijen, Elly Kusters, Annie Janssen en Tiny Kusters, met op de voorgrond Thecla Kusters; 1950

J11. Spelend met step; v.l.n.r.: Jo Peters, Math Hamers (auteur van dit boek), Ad Pinxt (wonend in Australie) en Jo Pinxt; 1951

15. 50-jarig bruiloft van Sjang en Betje Hoenen-Theunissen; vergezelt door familie en begeleid door de jeugd van beiden Neerbeeken op weg naar de kerk; 1950

J16. Vrienden in deugd en ondeugd, Harrie Scheijen en Math Hamers met het hondje Roos; 1954

J14. Sneeuwballengevecht met een flinke voorraad ballen; achter v.l.n.r.: Lou Bruls, Jos Philips, Wim Philips, Michel Pinxt (webbewerker van dit boek) en Leo Reinders; op de voorgrond Piet Cox, Ad Pinxt, Martin Philips en Jos Vranken; carnaval 1962

J21. Elly Hamers, Michel Pinxt, Jenny en Marie-José Pinxt; 1955

J21a. Adrie van Uden, Ad Pinxt en Michel Pinxt, 1962

J17. Achter, v.l.n.r.: Harrie van Uden, Ria Peerbooms en Sef Hoenen; voor: José Hoenen, Marlie en Joselien Scheijen; 1953/1954

J20. Plien Penders en Jetje Clerx

J18. Jongens Twan, Funs enSef Philips samen met hun oom Sjang Kubben (3e van links), Noel Janssen (links) en Sjer Franssen (rechts); 1940

J19. Lieske Verjans en Mia Clerx

Nieuwe pagina 1
© Spaans Neerbeek / Michel Pinxt / mei 2001 -
Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Spaans Neerbeek

VLNR Ad, Michel en Jo Pinxt