Santiago de Compostela

S12. Kleuterschool Neerbeek, meisjes; o.a.: Elly Philips, Mia Philips, Mia Vranken Trees Janssen en Miep van Mulken; 1950

S14. Kleuterschool Neerbeek; o.a. Thei Vossen, John Banens, Hub Gerards, Jos Prop, Lou Spauwen, Constant Clerx, Jan Ummels, Henk van Mulken, Jo Vranken, Paul Erkens, Dré Slangen, Jo Peters, Math Hamers, Ferdinand Janssen, Janssen, Clerx, José Clerx, Verjans, Stassen, Stassen, Mia Vranken, Kitty Maas, Scheffers, Klomp, Kubben; 1951

S16. Meisjesschool Neerbeek; o.a. Els Notermans, Limpens, Mia Clerx, Couwenberg, van de Schoor, Paula Banens, Paula Janssen, Elly Philips, Spee en Miep van Mulken; 1955

S17. Meisjesschool Neerbeek; o.a.: Jenny Maas, Rica Verheijen, Hermans (tweeling), Roos Dohmen, Tiny Maas, Marlie Scheijen en Marjan Ramakers; 1954

S19. Meisjesklas gefotografeert op de speelplaats van de oude school (jongensschool) te Neerbeek; o.a.: Limpens, Tiny Vroomen, Annemie Reijnders, Ummels en Verjans; 1955

S21. Meisjesschool Neerbeek; o.a.: Bougie, Marie-José Pinxt, Monique Clerx, Mariet Scheijen en Ria van de Waal; 1959

S23. Kerstmis in Overbunde te Bunde, Links op de voorgrond Michel Pinxt, 3e op de voorgrond Henny Lechanteur en rechts op de voorgrond Jo Pinxt en rechts op de achtergrond Ad Pinxt; 1955

Jongensschool St. Callistus Neerbeek

S11. Meisjesschool Neerbeek; o.a. Fientje Moonen, Truus Hendrix, Magda Scheijen, Corrie Pinxt, Helmes; 1951/1952

S13. Kleuerschool Neerbeek, jongens; boven v.l.n.r. Hub Buskens, -, -, Sjuul Vossen, Jo Schins, Thei Vossen, Bert Niederer en Jan Spauwen, 2e rij: Pitje Erkens, Rinus Vorstenbosch, Baer Lemmens, Sef Hoenen, -, Jo Vranken, -, Jo Notermans; 3e rij: -, Lei Wouters, Sjaak Limpens, Franssen, Jo Limpens, Jo Tummers, Jos Janssen, Kusters (Kempke), -, Jo Lemeer, Piet Smans; zittend: John Banens, John Buskens, Math Hamers, Ferdinand Janssen, Janssen, Lou Spauwen en Paul Niederer; 1950

S15. Meisjesschool Neerbeek; o.a.: Van de Schoor, Paula Banens, Trees Janssen, Couwenberg, Vankan, Elly Philips, Mia Clerx, Tiny Banens, Ummelen en Clerx; 1951/1952

16a. Eerste klas communie feest 1954

S18. Klas van de meisjesschool; o.a. Roos Dohmen, Tummers, Marjan Ramakers, Teneij, Tiny Janssen, Verjans, José Hoenen, Vorstenbosch, Gerards, Paula Hamers; 1955

S20. Meisjesschool Neerbeek; o.a.: Marjan Ramakers, Tiny Janssen, Annemie Reijnders, Roos Dohmen, Joselien Scheijen en Verjans; 1956

S22. Meisjesschool Neerbeek; o.a.: Marie-José Pinxt, Ria van de Waal, Marianne Schelfhout, Monique Clerx en Mariet Scheijen; 1959

S10. Meisjesschool Neerbeek: o.a.: Magda Scheijen, Senden, Mia Geurts, Nelly Helmes, mej. Paulissen, Ria Janssen, José Hamers, Mia Scheffers, Resi Philips, Jenny Pinxt, Astrid Philips, Truus Verheijen, Nelly Vrijman, Els Janssen, Fientje Moonen, Annie Wouters, Tiny Hamers en Corrie Pinxt; 1951

S9. De 6e klas van de lagere meisjesschool te Neerbeek met juffrouw Mevis, o.a.: Joke Maagdenberg, Ietje Banens, José Peters, Mia Lemmens, Mariet Penris, Mia Zenden, Elly Hamers, Truus Verheijen en Zenden; 1951

S8. Meisjesschool Neerbeek; achterste rij: Mia Lemmens, Joke Maagdenberg, Lily Kubben, Els Smeets (Keulsteeg); midden: Mia Philips, Couwenberg, Thea Urf, Smeets (Aldenhofstraat), José Peters, juffrouw Paulissen, José Cuypers, Annie Maassen, Ietje Banens en Joannie Zelis; voorgrond Elly Hamers, Schreurs (Keulsteeg), Zenden, Mia Ummels, Francien Senden, -, Penris (Kempke) en Vranken; 1949

S7. Bewaarschool Neerbeek; bovenste rij, o.a.: dochter van Herman Zenden; 2e rij: 6 van links Tiny Spronken; 3e rij: 6e van links Math Dols, geheel rechts Twan van der Linden; 4e rij: Elly en Mia Hamers, Mia Peters, Teneij; voorgrond: links Willy van Uden, met beiden handen op de knieen Harie Pinxt; 1942

S5. Bisschoppelijk College te Sittard; met oa. drie jongens van Spaans Neerbeek; achterste rij, v.l.n.r.: 5e van links Sjeng Beaumont, 6e Sef Clerx en 9e Harie Verjans; 1931

S6. Lagere meisjesschool te Oud-Geleen; op de voorgrond de meisjes van Laumen (geruite jurkjes); 1930

S3. Antonius Jongensschool te Oud-Geleen; hoofdonderwijzer Alfons Meijs; op de bovenste rij, v.l.n.r.: onderwijzer Debats, Eussen, Thuur Schrijnemakers, Math Buskens, Leo Willems, Sef Moling, de Esch, Philips, Knoben; 2e rij Olischlagers, Thei Frings, -, Jo Willems, Dré Meijs, Sjaak Smeets, Kraft, Reijnders, Sjeng Smeets, Bruls en Jan Penders; 3e rij: Riek Gubbels, Penders, -, Wim in 't Ven, Pierre Briels, Jeu Cremers, Verjans (?), Piet Reijnen, Jan Heijnen, Lei Knoben en -;Janssen; zittend: Thei Spaan, Frits Hermans, Olischlagers, Jan Knoben, -, -, Van Geul; 1928

S2. Leerlingen van de lagere school van de zusters in de Geenstraat te Geleen; op de voorgrond tweede van rechts Fien Buskens; 1910

S1. Bewaarschool aan de Pieterstraat (Hubertuslokaal) te Oud-Geleen; op de voorgrond derde van rechts Sjeng Hamers; 1909

De verplichting tot het volgen van onderwijs was voor de jeugd te Spaans Neerbeek niet zo eenvoudig als op veel andere plaatsen. Het betekende immers tweemaal per dag een flinke wandeltocht. Overigens had dit laatste ook wel zijn bekoring, daar men ruimschoots de tijd kreeg om met elkaar te praten en te spelen. Voorheen ging de jeugd naar school te Oud Geleen, d.w.z. de jongens naar het Hubertuslokaal, later de R.K. Jongensschool aan de Eindstraat, de meisjes naar de zusters in de Geenstraat. Schoolplicht bestond niet in de vorm zoals tegenwoordig. Zo waren meestal de schoollokalen in de zomer en oogstmaanden minnetjes bezet. Na de stichting van de nieuwe St. Callistusparochie te Neerbeek werd Spaans Neerbeek hierbij ingedeeld. Vanaf het begin van het schooljaar 1932 toog de jeugd daarop naar Neerbeek. Dit betekende, zolang de spoorwegovergang is geweest, dat de schoolweg meer dan de helft minder werd. Reeds vlug ontstonden "Hollandse en Spaanse twisten" met als gevolg, dat het onderwijzend personeel de jeugd, afkomstig uit Spaans Neerbeek, op de heen en terugweg moest begeleiden. Deze situatie werd spoedig vreedzamer. Niet lang daarna werd de spoorwegovergang opgeheven en er werd een nieuwe brug aangelegd. Hierdoor werd de schoolweg behoorlijk langer. De schoolgaande jeugd, dienden van hun ouders iedere dag naar de H. Mis te gaan. Deze begon 's morgens om zeven uur, terwijl de school om half negen begon. Doordat er zo weinig tijd tussen lag, besloot het schoolbestuur de kinderen uit Spaans Neerbeek in de gelegenheid te stellen een boterham in de school te nuttigen. Schooldagen duurden nog lang in die dagen. In de tijd van rijpe vruchten werd menige appel en perenboom geplunderd. Met de "bloes" als draagmand fungerend toog men verder naar school, waarna de voorraad fruit onder de klep van de schoolbank verdween.

SPAANS NEERBEEK / Scholing en onderwijs

Nieuwe pagina 1
© Spaans Neerbeek 2000 / Michel Pinxt / mei 2000 -

S4. Antonius Jongensschool te Oud-Geleen; met o.a.: Thei, Sjeng en Sef Penders en Harie Verjans; 1928

Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Oorlog en bevrijding Verenigingsleven Afbraak Keutelbeek In Kleur Plattegrond Luchtfoto Voorwoord Historische terugblik Gedachten wandeling 1 Gedachten wandeling 2 Gedachten wandeling 3 Gedachten wandeling 4 Gedachten wandeling 5 Landelijk gehucht Jonkheid Scholing Franse overheersing Spaans Neerbeek